Etika sú vnútorné pravidlá budoka
Etiketa sú vonkajšie pravidlá budoka

Bojové umenia sú nebezpečné a preto kvôli bezpečnosti svojej a ostatných musíme striktne dodržiavať základné pravidlá:
V dojo nie je nič dovolené!
V dojo sa pracuje!
V dojo každý začína od začiatku!

 

Ďalšie pravidlá Dojo:     

 • Študenti by mali dodržiavať tréningový rozvrh. Nemali by na tréning prichádzať neskoro.
 • Keď nemôžeš prísť na tréning, vždy o tom upovedom svojho trénera.
 • Pred vstupom do dojo sa vyzuj a odlož si topánky Pokiaľ nájdeš neupravenú obuv, taktiež ju vyrovnaj .
 • Pokiaľ je za tebou skúsenejší študent, alebo majster, nechaj ho vojsť prvého.
 • Pri vstupe do dojo sa ukloň, ruky sú v pozícii gassho.
 • Potom sa ukloň oltáru (kamize, obrazu majstra) ,potom majstrovi (senseiovi) a všetkým vyšším technickým stupňom
 • Vždy buď zdvorilý k inštruktorom a všetkým vyšším stupňom a vôbec ku všetkým.
 • Vždy sa snaž udržovať cvičebný odev čistý a upravený. V dojo cvič iba v čistom odeve.
 • Buď si vedomí svojho fyzického stavu.
 • Udržuj svoje nechty na nohách a na rukách upravené tak, aby si predišiel zraneniu pri spoločnom cvičení
 • Nejedzte hodinu pred cvičením
 • Nezabudni na zahrievacie cvičenie na začiatku každého cvičenia, i keď cvičíš sám.
 • Keď pozoruješ cvičenie v dojo, seď vhodným spôsobom  (seiza,agura).
 • Pri cvičení pozorne počúvaj rady a vydané inštrukcie.
 • Pri používaní cvičebných pomôcok zaobchádzaj s nimi opatrne. Vždy ich vráť na pôvodné miesto..
 • Keď ti inštruktor dáva radu, alebo pokyn, počúvaj ho pozorne stoj v musubi dachi ruky v pozícii Kesshu-gamae. Keď si rade rozumel daj to najavo pozdravom gassho a japonským slovom „HAI“ (áno), alebo keď si nerozumel slovkom „IIE“ (nie).
 • Každý študent by mal poznať  svoj fyzický stav, výdrž, a silu. Nenúť sa robiť nemožné.
 • Začiatočníci by sa vždy mali opýtať senseia pokiaľ majú nejaké otázky. Študovať budo za každej situácie je veľmi dôležité.
 • Nezabudni vždy poďakovať tomu, kto ti poskytol nejakú radu o budo.
 • Cigarety poškodzujú tvoje zdravie. Fajčenie nemá ani jeden pozitívny účinok.
 • Pri  každom odchode z dojo príď najprv za senseiom, alebo inštruktorom, ktorý vedie tréning, postav sa k nemu a čakaj, kedy si ťa všimne. Ukloň sa a povedz, že chceš odísť, ukloň sa jemu a pri dverách dojo a odíť. Keď sa vrátíš vojdi do dverí ukloň sa gassho, sadni si do seiza a čakaj, kým si ťa ten čo vedie tréning všimne a nezavolá ťa cvičiť. Ukloň sa v seiza vstaň, ukloň sa senseiovi a zaraď sa.
 • Keď cvičíš s partnerom, ukloňte sa pred začiatkom cvičenia. Po skončení sa znovu ukloň.
 • Pred cvičením každej kata sa ukloň.
 • Pri zmene miesta v dojo neprechádzaj cez rady. Obíď ich.
 • Pri veľkej  úprave kimona sa ukloň, sadni do seiza a oprav si kimono.
 • Pred každým vstávaním zo seiza sa ukloň, až tak vstaň. Keď meníš polohu zo seiza do agura, tiež sa ukloň.
 • Pri postoji yoi alebo kesshu maj ľavú ruku na pravé. Pravá pred ľavou znamená smrť. To isté platí pre kimono (karate-gi) . Ľavá strana má byť cez pravú.

Názvy úklonov:
                         Rei – pozdrav
                         Shomen ni rei – pozdrav oltáru,kamize ,hlavnému miestu v dojo
                         Soke ni rei –pozdrav Sokemu/zakladateľ systému/
                         Shihan ni rei-pozdrav 7.Danu a vyššie/učiteľ učiteľov/
                         Sensei ni rei-pozdrav  tomu kto vedie tréning min.2.Dan a vyššie/majster ,učiteľ/
                         Senpai ni rei-pozdrav do1.Danu /čierny pás /starší žiak
                         Kohai- mladší žiak /kyu/
                         Otagai ni rei-pozdrav medzi sebou
                         Ritsu rei-pozdrav v postoji
                         Za rei-pozdrav v seiza