IČO 42331234

Inštruktor:
Mgr. Trcka Pavol
Telefón: 0918 675 502
e-mail:  foxit23@gmail.com

Cvičíme v Centre voľného času Orgovánová 5
040 11, Košice – Západ