Soke Jimmy Keido Yamaue sa narodil v Japonsku v roku 1946 a absolvoval Univerzitu Ritsumeikan v Kyóte. Je ťažké povedať kedy začal s Aiki Jutsu, pretože sa narodil v Budo rodine. Jeho otec ho učil Judo a chiropraktické techniky, jeden z jeho strýkov Sensei Takeizu INOUE ho učil Goju Ryu Karate a strýko jeho otca ho učil Aiki Jutsu a Aikido.Strýko jeho otca – Takuma Hisa (1895-1979), bol veľkým majstrom v Daito Ryu Aiki Jutsu. Aiki Jutsu tvorilo časť jeho Budo vzdelania, ktoré získal v detstve.Yamaue Aiki Jutsu je príbuzné ku Takeda Aiki Bujutsu = Daito Ryu Aiki Jutsu.Soke takisto cvičil Shorinji Kempo (japonský štýl Shaolin Kung Fu) a veľa foriem čínskeho Kung Fu.Vo svete je veľmi dobre známy ako zakladateľ (10.Dan) Nord Shaolin Kung Fu (nový systém založený na tradícii severného shaolinu) a zakladateľ (10.Dan) Yamaue Ryu Aiki Jutsu.